Jättarnas dal AB driver KOORDINERAT.

I bolaget gör vi även uppdrag inom upplevelser, musik och trädgård.
Mer om det kommer under året.